LIONS CLUB KAPOSVÁR I.

Hogyan lehet Ön is Lion?

• ha érdeklődik az önkéntes jószolgálati munka iránt
• ha szeretne nemes akciókban részt venni
• ha szeretne egy nemzetközi hálózat része lenni
• ha szeretne egy nagy baráti közösség tagja lenni
• ha munkájával szeretné jobbá tenni szűkebb környezetét és
• szeretne részese lenni a világ jobbá tételének,
akkor Önnek a Lionok között helye, mert megértő, gondoskodó, elkötelezett és felelős.

A Lion
A lions klubtagok idejüket és a képességeiket felajánlva segítik, erősítik a közösségeiket. A Lion a jószolgálati munka tapasztalatain keresztül új képességeket szerezhet, tartós barátságokat köthet, találkozhat igazi kihívásokkal, és sokat tanulhat, fejlődhet a feladatok megoldása során. A lions klubok szűkebb és tágabb környezetük segítségre szoruló tagjai, csoportjai életkörülményeinek jobbításáért dolgoznak. A szervezet legnagyobb vállalkozása, hogy segítse a vakokat és a gyengénlátókat az egész világon. Kiemelkedő vállalás a fiatalokat segítő programok működtetése világszerte. A mozgalom hitvallása, hogy a Lions Clubok révén olyan önkénteseket állítunk sorba, akik élen járnak a közösségek segítésében, készek válaszolni a humanitárius kihívásokra, és a béke, a nemzetközi megértés érdekében munkálkodnak.

Mivel jár, ha tag leszek?
Minden Lion annyi időt áldoz a jószolgálati munkájára, amennyit tud. A feladatok vállalása önkéntes, de a vállalt feladatokat Etikai Kódexünk szellemében, becsülettel kell végezniük a támogatásra szorulók érdekében. MIt kapunk cserébe? A jótékonyság semmivel össze nem hasonlítható felemelő érzését és új barátokat. A klubok saját alapszabállyal rendelkező önálló jogi személyek, egyesületek, melyek szabadon döntenek feladataikról. A Lion elkötelezett klubja, a hazai szövetég alapszabályában,valamint a nemzetközi szövetség Alkotmányában foglaltak betartásában. Érdeklődjön munkánkról és csatlakozzon hozzánk! Mi Lionok örömmel fogadjuk majd és segítjük a munkáját.

Hívjuk, jöjjön közénk, mert hisszük: ha többen vagyunk, többet és többeknek segíthetünk.
Kérdéseivel forduljon Kalmárné Lackó Ágnes tagfejlesztési felelősünkhöz az alábbi címen: kalmarneagi@gmail.com